Scrambled eggs, fresh chilli, chorizo, pecorino, fresh herbs, sourdough toast